Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o.  je dodavatelem systémů měření a regulace MaR včetně BMS ve všech typech budov.

Nabízíme dodávku a montáž rozvoden MaR , dodávku rozvaděčů MaR, regulačních systémů MaR včetně jejich naprogramování,  kabelových rozvodů MaR  a v neposlední řadě koncových prvků MaR, jako čidel teploty, tlaku či vlhkosti, pohonů koncových a regulačních prvků mechanických instalací, termostatů, presostatů či koncových regulátorů, zajišťujících komfort klienta v obsluhovaném prostoru.

Všechny námi dodávané systémy jsou integrovány ve funkční celek a zobrazeny v nadřazeném systému BMS (Building Management System). Tento systém může integrovat a zobrazovat nejenom systémy MaR, ale i nízkoproudé systémy budovy (EZS a EPS), dále přenášet informace ze silnoproudých zařízení, jako trafostanice či rozvodny vysokého, středního či nízkého napětí, systémů osvětlení a v neposlední radě integrovat veškeré systémy měření energií a jejich vyhodnocování.