Služby našim zákazníkům

Poradenství

Toto poradenství je zaměřeno jak na nabídku různých alternativ technických řešení požadavků našich klientů, tak na ekonomické hodnocení těchto řešení.

Více informací

Projektování & Engineering

V rámci poradenství nabízíme klientům zkušený, odborně fundovaný tým spolupracovníků s mnohaletými zkušenostmi v oboru, který má všechna potřebná oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě.

Více informací

Realizace projektů & Projektový management

V rámci realizace projektů nabízíme našim klientům zkušený, odborně fundovaný tým spolupracovníků s mnohaletými zkušenostmi s projekty nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Více informací

Servisní činnost & Technická údržba objektů

Nabízíme záruční i pozáruční servis, a to jak u systémů, které jsme sami instalovali, tak u systémů, které byly instalovány jinými firmami. Servis může být pravidelný i jednorázový.

Více informací

Klientské skupiny

Veřejný sektor

V oblasti veřejné sféry nabízíme služby v kancelářských budovách, nemocnicích, muzeích, divadlech, nádražích, školách a dalších stavbách, které vyžadují výše popsané instalace.

Soukromý sektor

V oblasti soukromé sféry nabízíme služby v kancelářských budovách, nemocnicích, průmyslových objektech, obchodních centrech, bytových domech a dalších stavbách, které vyžadují výše popsané instalace.