Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. je komplexním dodavatelem technických zařízení budov, konkrétně vzduchotechniky a klimatizace, chlazení, vytápění, zdravotnětechnických instalací, rozvodů zemního plynu, stabilních hasicích zařízení, průmyslových rozvodů stlačeného vzduchu a technických plynů, měření a regulace včetně BMS, silno a slaboproudých instalací včetně trafostanic a rozvoden NN, SN a VN. Samozřejmostí je integrace všech námi dodávaných systémů ve funkční celek.

Spolupracujeme s klienty jak ze soukromé, tak veřejné sféry. Naše instalace najdete ve všech typech budov, zejména pak v průmyslových objektech, kancelářských budovách, obchodních centrech, hotelech, nemocnicích, školách, bytových domech a dalších stavbách, které vyžadují výše popsané instalace.

Našim klientům nabízíme komplexní služby pro celý životní cyklus budov – od vstupního návrhu systému přes projekci až po realizaci a dále servis po dobu životnosti zařízení. V případě, že zařízení již končí životnost, nabízíme našim partnerům jeho rekonstrukci a po skončení životnosti zařízení i jeho demontáž a ekologickou likvidaci. Tímto můžeme s hrdostí říci, že jsme schopni nabídnout klientům naše služby po celý životní cyklus jejich investice.

Nabízíme zkušený, odborně fundovaný tým spolupracovníků.