Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. je dodavatelem systémů  průmyslových a technologických rozvodů ve všech průmyslových objektech.

Nabízíme dodávku a montáž rozvodů vytápění a chlazení včetně izolací, regulačních a uzavíracích armatur, rozvodů chladicí vody včetně jejich centrál, rozvodů technických plynů, rozvodů zemního plynu,  rozvodů stlačeného vzduchu včetně jejich centrál atp.

Po dokončení montáže námi dodávaných systémů provádíme tlakovou zkoušku, zkoušku těsnosti a zaregulování systému na požadované hodnoty. Nedílnou součástí těchto činností je Protokol o tlakové zkoušce a Protokol o zaregulování systému. Na závěr provádíme funkční zkoušku, o které je poté vyhotoven protokol.