Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. je dodavatelem silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací ve všech typech budov vč. průmyslových závodů.

Nabízíme dodávku a montáž slaboproudých i silnoproudých instalací:

  • Inteligentní budovy/instalace
  • Strukturovaná kabeláž
  • Optická kabeláž
  • Systémy EZS, EPS a CCTV
  • Systémy monitorování a řízení odběru elektrické energie
  • LED osvětlení (ovládání DALI)
  • VN i NN rozvaděče včetně kompletní elektroinstalace
  • Vyvedení výkonu včetně připojovací trafostanice
  • Bezpečnostní systémy

V moderních budovách se nachází značné množství zdánlivě autonomních celků. Každá budova má vlastní kotelnu nebo výměníkovou stanici a systém vytápění, dále elektrorozvodnu, systém zásobování elektřinou a systém umělého osvětlení. Mnoho moderních budov je vybaveno zdrojem chladu a systémem chlazení. V budovách jsou instalovány bezpečnostní systémy, vysoké nároky se kladou na připojení k vnitřním sítím / internetu včetně zdrojů pro efektivní řízení nákladů celé budovy.

Koncept inteligentní budovy pohlíží na budovu jako na jeden technologický celek, jehož systémy společně fungují tak, aby poskytovaly požadovaný komfort uživatelům při co nejnižších provozních nákladech. Toto je zajištěno integrací všech systémů do funkčního celku s podporou nadřazeného systému BMS (Building Management System).