Dovolujeme se Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost:

SPIE Stangl Technik spol. s r. o.
IČ: 29039347,  DIČ: CZ29039347
Se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161974

Tel.: +420 277 005 800
E-mail: info@stangl-technik.cz

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá, takže ať už jste u nás noví, nebo naše služby využíváte dlouhodobě, pozorně si tyto informace přečtěte.

Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce a nebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme a uchováváme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků, po dobu povolenou či vyžadovanou příslušnými zákony pro nezbytně specifikovaný účel.

Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme.
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy.
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti , jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Napište nám

Vaše názory nás vždy zajímají. Pokud se chcete na cokoliv zeptat nebo pokud vám cokoliv z našich postupů ochrany vašeho online soukromí dělá starosti, napište nám na info@stangl-technik.cz.