Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. je dodavatelem systémů  vzduchotechniky a klimatizace ve všech typech budov.

Nabízíme dodávku a montáž strojoven vzduchotechniky a klimatizace, rozvodů VZT včetně izolací, regulačních a uzavíracích prvků, požárních klapek a v neposlední řadě koncových prvků VZT: vyústek, anemostatů, talířových ventilů, indukčních jednotek či fan-coilů.

Po dokončení montáže námi dodávaných systémů provádíme zaregulování systému na požadované hodnoty. Nedílnou součástí těchto činností je Protokol o zaregulování systému. Na závěr provádíme provozní zkoušku, o které je poté vyhotoven protokol.