Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. je dodavatelem systémů pro rozvod elektrické energie včetně napájecích i distribučních stanic. Jedná se především o:

  • Trafostanice do 36 kV (vybavení kompletních VN rozvoden včetně VN/N přístrojů, ŘS, ochran, apod.)
  • NN rozvodny, kompenzace
  • Řízení rozvoden (IEC 61850, Mod-Bus, ProfiBus, apod.) včetně návrhu a realizace chránění VN/NN
  • VN/NN kabeláž
  • Přípojnicové systémy
  • Montáž a oprava hromosvodů a zemnicích sítí včetně přepěťových ochran
  • Montáž nízko i vysokonapěťových přípojek
  • Termovizní měření zařízení NN a VN

Důraz je kladen na maximální kvalitu odvedené práce a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Prvotním požadavkem při realizaci elektroinstalací je kvalita, která je zaručena používáním zařízení od renomovaných domácích i zahraničních firem, ale především respektováním technických norem pro použití zařízení.