Společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. nabízí svým klientům projekční činnost ve všech oblastech, ve kterých působí, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Projekční činnost a engineering provádíme dle platných českých, respektive evropských norem, oborových norem a v souladu s projekčními podklady našich dodavatelů.

Našim klientům nabízíme všechny fáze projektování – od základní studie přes projekt pro stavební povolení, pro výběr dodavatele, prováděcí projekt, montážní projekt až po projektovou dokumentaci skutečného stavu.

Náš tým využívá k projekční činnosti nejnovější nástroje jak v oblasti softwaru, tak v oblasti hardwaru.

V rámci poradenství nabízíme klientům zkušený, odborně fundovaný tým spolupracovníků s mnohaletými zkušenostmi v oboru, který má všechna potřebná oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě. Nedílnou součástí zlepšování kvality služeb našim klientům jsou pravidelná školení našich spolupracovníků v projekčním oddělení.