Veřejný sektor

Klientům z veřejného sektoru nabízí společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. komplexní dodávky technických zařízení budov, konkrétně vzduchotechniky a klimatizace, chlazení, vytápění, zdravotnětechnických instalací, rozvodů zemního plynu, stabilních hasicích zařízení, měření a regulace včetně BMS, silno a slaboproudých instalací včetně trafostanic a rozvoden NN, SN a VN. Samozřejmostí je integrace všech námi dodávaných systémů ve funkční celek.

V oblasti veřejné sféry nabízíme služby v kancelářských budovách, nemocnicích, muzeích, divadlech, nádražích, školách a dalších stavbách, které vyžadují výše popsané instalace.

Soukromý sektor

Klientům ze soukromého sektoru nabízí společnost SPIE Stangl Technik spol. s r. o. komplexní dodávky technických zařízení budov, konkrétně vzduchotechniky a klimatizace, chlazení, vytápění, zdravotnětechnických instalací, rozvodů zemního plynu, stabilních hasicích zařízení, průmyslových rozvodů stlačeného vzduchu a technických plynů, měření a regulace včetně BMS, silno a slaboproudých instalací včetně trafostanic a rozvoden NN, SN a VN. Samozřejmostí je integrace všech námi dodávaných systémů ve funkční celek.

V oblasti soukromé sféry nabízíme služby v kancelářských budovách, nemocnicích, průmyslových objektech, obchodních centrech, bytových domech a dalších stavbách, které vyžadují výše popsané instalace.