V rámci realizace projektů nabízíme našim klientům zkušený, odborně fundovaný tým spolupracovníků s mnohaletými zkušenostmi s projekty nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nabízíme týmy projektového managementu pro všechny námi realizované zakázky, a to od projektových manažerů přes odborné stavbyvedoucí až po mistry/hlavní montéry.

Vedoucí projektu/projektový manažer je zodpovědný za zkoordinování našich dodávek s požadavky investora a za ekonomický výsledek zakázky.

Stavbyvedoucí je zodpovědný za koordinaci našich jednotlivých profesí jak interně v rámci dodávek SPIE Stangl Technik spol. s r. o., tak externě s dodavateli jiných profesí a v neposlední řadě zodpovídá za provedení díla v souladu s obdrženou projektovou dokumentací.

Mistr/hlavní montér je zodpovědný za kvalitu našich dodávek a koordinaci jednotlivých profesí přímo na stavbě.

Celý projektový tým vždy dbá na vysokou kvalitu prací a zajišťuje, aby všechny naše činnosti byly v souladu s nejvyššími požadavky na bezpečnost práce a aby termíny realizace našich zakázek probíhaly dle aktuálního plánu.