Dne 15. 6. 2022 došlo k podpisu smlouvy o prodeji 100 % obchodního podílu společnosti Stangl Technik Česko spol. s r.o. mezi dosavadními majiteli, kterými byly investiční fondy Avallon MBO Fund II a Genesis Private Equity III, a národní společností SPIE Central Europe GmbH.

Společnost Stangl Technik Česko byla prodána společně se sesterskými společnostmi Stangl Technik Polska sp. z o.o. a ST Security a.s.

Po schválení této transakce příslušnými orgány v obou zemích došlo dne 3. 8. 2022 k podpisu definitivní smlouvy o prodeji všech tří společností a přechodu vlastnických práv ke všem společnostem na nové majitele.

V souvislosti se změnami ve vlastnické struktuře dochází ode dne 21. 11. 2022 také ke změně názvu naší společnosti na: SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

S novým názvem a změnou vlastnické struktury je zajištěna právní kontinuita naší společnosti včetně čísla IČO a DIČ. Veškeré závazky a povinnosti naší společnosti vůči všem obchodním partnerům zůstávají nezměněny. Zachovány budou také mailové adresy všech našich zaměstnanců.